UP.02.1.1.10.0036 “eRadio za drugu šansu”

Cilj projekta:
Povećanje svih kapaciteta novinara Radio Pressedana za kvalitetan medijski rad usmjeren na senzibilizaciju, podizanje svijesti i povećanje vidljivosti ranjivih skupina, posebice povratnica i povratnika s odsluženja kazne zatvora u društvu, kroz provedbu ciljanih tematskih edukacija i radionica, korištenje inovativnih radijskih tehnologija i proizvodnju i objavu medijskog sadržaja u potpori društvenom uključivanju.

Očekivani rezultati:
Postignuti ciljevi i rezultati projekta imat će višerazinski dugotrajan pozitivan utjecaj:

Članovi ciljne skupine – medijski djelatnici (novinari), dodatno će se osvijestiti i senzibilizirati za poteškoće i probleme s kojima se susreću povratnici s odsluženja kazne zatvora u cilju integracije u zajednicu i postizanja društveno prihvatljivih oblika ponašanja te će razviti profesionalne kompetencije za korektnu medijsku reprezentaciju ranjive skupine. 

Nadalje, osuvremenjivanjem internetskog studentskog Radio Pressedana i postizanjem tehnologijskih i stručnih standarda, dodatno će se animirati i motivirati studenti Sveučilišta Sjever za intenzivnije uključivanje u kvalitetnu programsku proizvodnju medijskog sadržaja. Rezultati projekta će doprinijeti razvijanju njihove kompetencije za cjeloživotno učenje u promicanju i primjeni poželjnih obrazaca tolerancije i socijalne inkluzije u budućem medijskom djelovanju i širenju uključive platforme medija zajednice u njihovim radnim sredinama.

Kroz postignute rezultate aktivnosti projektnih elemenata i proizvedene audio sadržaje, proizaći će pozitivan učinak na povratnike s odsluženja kazne zatvora ne samo u svijetlu povećanja njihove vidljivosti, nego i u pogledu povećanja informiranosti zajednice o značaju koje, među drugim, zapošljavanje ima po njihovu društvenu reintegraciju, kao i o utjecajima stigme kažnjenika na mogućnosti njihova stabilnog zapošljavanja odnosno, reintegracije u zajednicu u cijelosti.

Korisnik projekta:
Sveučilište Sjever
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
www.unin.hr

Ukupna vrijednost projekta: 644.502,46 kn

Iznos sufinanciranja EU: 547.827,09 kn

Iznos sufinanciranja RH: 96.675,37 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2020. – 31.12.2021.

Kontakt osoba: doc. dr. sc. Željka Bagarić, voditeljica projekta

E-mail: zebagaric@unin.hr

Više informacija na eradio-za-drugu-sansu.unin.hr

Više informacija o EU fondovima: strukturnifondovi.hr