Doc. dr. sc. Željka Bagarić s Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever  pozvana je za ključnog govornika (keynote speaker) virtualnog dijela 4. Međunarodne konferencije o budućnosti društvenih znanosti (ICFSS2021) te je 18. rujna 2021. održala predavanje na temu “Mediji kao uključiva platforma, nastava kao socijalna pravda” (Media as an inclusive platform; teaching as social justice). Naime, u razdoblju 17-19. 09. 2021. godine u Nici, Francuska održala se ova značajna konferencija ICFSS koja objavljuje znanstvene radove iz tematskih područja Društvo i sociologija; Komunikacija; Politika, Pravo; Humanizam i kulturalni studiji i Edukacija.

Kako je povoljna epidemiološka situacija omogućila hibridno održavanje konferencije, izlaganja sudionika su realizirana u okviru usmenog i virtualnog dijela. Temeljem znanstvenih postignuća na području rehabilitacije i transformacijskih učinaka komunikacije, doc. dr. sc. Željka Bagarić pozvana je za ključnog govornika. Glavna nit vodilja ovog ključnog izlaganja doc.dr.sc. Bagarić je pitanje jesu li novinari dovoljno obrazovani o društvenoj uključenosti? Omogućuje li postojeće visoko obrazovanje kvalitetnu i uspješnu primjenu stečenih znanja i vještina u kontekstu stvaranja medijskog sadržaja koji podržava identitet marginaliziranih skupina? Odgovarajući na ta pitanja, docentica Bagarić je međunarodnoj znanstvenoj zajednici predstavila prvi inkluzivni medijski projekt Sveučilišta Sjever UP 02.1.1.10.0036 “eRadio za drugu šansu” koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda te je s tim u vezi dala pregled poduzetih trogodišnjih aktivnosti u okviru treće misije Sveučilišta Sjever, poput nadopune kataloga tema znanstveno-istraživačkih strategija Sveučilišta i izvedbenih planova i programa. Na osnovu svega navedenog je demonstrirano kako se izgradnja i jačanje interkulturalnih i drugih profesionalnih kompetencija novinara u cilju uspostavljanja medijskog izvješćivanja kao oblika inkluzivne platforme može realno i uspješno ostvariti kroz akademsko društveno učenje i cjeloživotno obrazovanje. Novouvedeni habitus socijalne pravde prepoznat je kao obrazovni i profesionalni kapital. No, kako bi se postigli transformacijski medijski učinci unutar predstavljenih novih obrazovnih stvarnosti, potrebno je dodatno potaknuti i transformaciju profesionalnih kompetencija i sustava vrijednosti nastavnika novinarstva kako bi mogli prihvatiti društvenu pravdu kao trajno obilježje svoje profesije.

Detaljnije na poveznici: https://www.icfss.org/ i https://www.icfss.org/keynote-speakers ).

Vijest je objavljena na Internet te facebook stranici Sveučilišta Sjever na sljedećim poveznicama:

https://www.unin.hr/2021/09/doc-dr-sc-zeljka-bagaric-kljucni-govornik-virtualnog-dijela-konferencije-icfss2021/https://www.facebook.com/SveucilisteSjeverHR/posts/6084300111642352