eRadio za drugu šansu - logo

Znate li da povratnice i povratnike s odsluženja kazne zatvora ubrajamo u ranjive skupine društva?

Jeste li razmišljali o poteškoćama i problemima s kojima se susreću prilikom reintegracije u zajednicu?

Koliko su vidljivi u medijskom i javnom prostoru?

Koje su njihove mogućnosti na tržištu rada?

Što zajednica čini kako bi potpomogla njihov nastavak života na društveno prihvatljiv način?

Odgovorima na ta i na neka druga pitanja, bavimo se u inovativnom i inkluzivnom projektu „eRadio za drugu šansu“.

Projekt „eRadio za drugu šansu“ samostalni je projekt Sveučilišta Sjever koje nastupa u svojstvu neprofitnog medijskog proizvođača, s obzirom da ciljana skupina većinom obuhvaća studente – novinare internetskog studentskog Radio Pressedana.

Ovaj projekt nastoji razviti inkluzivne potencijale medija zajednice za društveno uključivanje kroz osnaživanje kapaciteta novinara i povećanu kvalitetu medijskih sadržaja studentskog internetskog Radio Pressedana, povećanje vidljivosti ranjive skupine povratnica i povratnika s odsluženja kazne zatvora u društvu te doprinijeti povećanju jednakih mogućnosti na tržištu rada i njihovoj reintegraciji u zajednicu.

Koja je uloga medija, odnosno, medija zajednice, u potpori društvenom uključivanju?

Naime, brojne analize i izvješća provedena tijekom posljednjih nekoliko godina u RH pokazuju da su ranjive društvene skupine slabo predstavljene u medijima i da ih se nerijetko prikazuje na stereotipan način. Ne ulazeći ovdje dublje u raspravu, valja reći kako podaci1 zorno pokazuju da su problemi u medijskom izvještavanju o ranjivim društvenim skupinama brojni te da postojeći medijski pristup desenzibilizira javnost za specifične probleme s kojima se takve skupine suočavaju te tako posredno pridonosi njihovoj socijalnoj isključenosti. Sve navedeno poslužilo je kao argumentacija svrhe financijskog podupiranja projekata u okviru Poziva Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I.

U skladu sa svrhom i ciljevima Poziva, provedba projektnih aktivnosti našeg projekta „eRadio za drugu šansu“ je slojevita. Na početku, članove ciljane skupine će se dodatnim educiranjem i osposobljavanjem kroz novodizajnirane teorijske i praktične tematske module prije svega senzibilizirati za prava ranjivih skupina kao i poteškoće i probleme s kojima se susreću povratnici s odsluženja kazne zatvora u cilju integracije u zajednicu i postizanja društveno prihvatljivih oblika ponašanja. Pri tome, dodatno će se razviti njihove profesionalne kompetencije za korektnu medijsku prezentaciju ove ranjive skupine u cilju povećanja njihove vidljivosti u društvu, podizanja razine javne svijesti o njihovim pravima i povećanju jednakih mogućnosti na tržištu rada.

U okviru projekta, predviđena je proizvodnja i premijerna objava ukupno 70 radijskih emisija internetskog radija Radio Pressedan, u trajanju od minimalno 15 minuta govornog sadržaja.

Za potrebe realizacije predviđenih projektnih aktivnosti, na lokaciji SC Koprivnica, potpuno će se opremiti internetski radijski studio (u vrijednosti 144.000 HRK) koji će ostati u vlasništvu studentskog Radio Pressedana. Time će se doseći suvremeni tehnologijski i stručni standardi te dodatno animirati i motivirati studente za intenzivnije uključivanje u kvalitetnu programsku proizvodnju medijskog sadržaja. Time će se doprinijeti i razvijanju njihove kompetencije za cjeloživotno učenje u promicanju i primjeni poželjnih obrazaca tolerancije i socijalne inkluzije u budućem medijskom djelovanju i razvoju i širenju uključive platforme medija zajednice u njihovim radnim sredinama.

Valja istaknuti kako se kroz ostvarene rezultate projekta „eRadio za druge šansu“ Sveučilište Sjever pozicionira u kontekstu pružatelja, za sada, jedinstvenih programa formalnog obrazovanja novinara i stručnjaka za odnose s javnostima i komunikacije u Hrvatskoj koji obuhvaćaju jačanje socijalnih, interkulturalnih i drugih profesionalnih kompetencija u okviru dimenzija socijalne inkluzije.


1 http://ombudsman.hr/hr/izvjesca-hr ; Sažetak Izvješća o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 2016 ; Zaključne primjedbe UN Odbora za prava osoba s invaliditetom o Inicijalnom izvješću RH o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, 2015. https://www.posi.hr/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_details&gid=305&Itemid=98 ; Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu, http://www.prs.hr/index.php/izvjesca/2017
Praćenje medijskog pluralizma u 2016. Nacionalni izvještaj: Hrvatska, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/croatia/ ; Praćenje medijskog pluralizma u 2017. Nacionalni izvještaj: Hrvatska, https://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2018/11/Croatia_MPM2017_country-report.pdf