U sklopu provedbenih aktivnosti našeg projekta, konkretno, prikaza važeće regulative i koraka hodograma u postupku provedbe pristupačnosti informacijsko-komunikacijskim tehnologijama audio medijskih sadržaja/podcasta, nastao je i prvi kvalifikacijski rad.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju “Novinarstvo” Sveučilišta Sjever, u okviru obveznog predmeta “Komunikologija”, pod  mentorstvom doc. dr. sc. Željke Bagarić (ujedno i voditeljice projekta), članica projektnog tima Tanja Kostanjevac, uspješno je obranila dana 10. listopada 2021. godine, završni rad pod nazivom “Digitalna pristupačnost medijskog sadržaja”. Pristup cjelovitom radu moguć je na poveznici: https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:4023 .

Sken repozitorija: