Doc. dr. sc. Željka Bagarić ključni govornik virtualnog dijela konferencije “ICFSS2021”, na kojem je predstavljen i projekt “eRadio za drugu šansu”

Doc. dr. sc. Željka Bagarić s Odjela za komunikologiju, medije i novinarstvo Sveučilišta Sjever  pozvana je za ključnog govornika (keynote speaker) virtualnog dijela 4. Međunarodne konferencije o budućnosti društvenih znanosti (ICFSS2021) te je 18. rujna 2021. održala predavanje na temu “Mediji kao uključiva platforma, nastava kao socijalna pravda” (Media as an inclusive platform; teaching as social justice). Naime, u […]