Pristupačni medijski sadržaji

Emisije 31 - 41

Epizode: 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 – 41

Epizoda #31 KAKO TO ONI RADE Rehabilitacija i zatvorski sustav u Poljskoj 1
Epizoda #32 KAKO TO ONI RADE Rehabilitacija i zatvorski sustav u Poljskoj 2
Epizoda #33 KAKO TO ONI RADE Rehabilitacija i zatvorski sustav u Poljskoj 3
Epizoda #34 KAKO TO ONI RADE Rehabilitacija i zatvorski sustav u Poljskoj 4
Epizoda #35 KAKO TO ONI RADE Rehabilitacija i zatvorski sustav u Poljskoj 5
Epizoda #36 U FOKUSU Uloga medija u resocijalizaciji intervju gđa Ana Dasović
Epizoda #37 REHABILITACIJA, DA! Probacijski Ured Osijek 1
Epizoda #38 REHABILITACIJA, DA! Probacijski ured Osijek 2
Epizoda #39 KAKO TO ONI RADE Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 1
Epizoda #40 KAKO TO ONI RADE Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 2
Epizoda #41 REHABILITACIJA, DA! Probacijski ured Rijeka 1