U novoopremljenom studentskom internetskom radijskom studiju Radio Pressedan, dana 14. travnja 2021. godine proizvedena je prva radijska emisija (podcast) u svrhu ostvarenja ciljeva projekta Sveučilišta Sjever „eRadio za drugu šansu“. Do sredine lipnja 2021. godine, članovi ciljne skupine (doc. dr. sc. Krešimir Lacković, Anita Šulentić, Petra Kuhar, Katarina Cvitić, Dorotea Kos i David Međurečan) u suradnji s voditeljicom projekta, docenticom Željkom Bagarić, proizveli su prvih 20 radijskih emisija koje se mogu poslušati na poveznici Emisije te na YouTube kanalu Sveučilišta Sjever. Do kraja projekta proizvest će se minimalno 70 premijernih emisija te njihovih verzija pristupačnih osobama s oštećenjima sluha.

Sukladno programskom radnom planu, emisije su obuhvaćene tematskim ciklusima U fokusu; Rehabilitacija? Da!; Moralni laboratorij; Kako to oni mogu i Prava drama. Sadržaj emisija je namijenjen povećanju vidljivosti ranjive skupine koju čine povratnice i povratnici s odsluženja kazne zatvora. Kroz obradu tema i izlaganja brojnih sugovornika koji sudjeluju u rehabilitacijskim, resocijalizacijskim i tretmanskim programima i projektima, kako unutar zatvorskog sustava u kojem se počinitelje kaznenih djela osposobljava za povratak u zajednicu i društveno prihvatljiv život, tako i u postpenalnom prihvatu i probaciji (izvršavanju kazne kroz rad za opće dobro), omogućit će se povećanje saznanja i svijesti javnosti o ovoj malo poznatoj problematici te povećati vidljivost ranjive skupine.